Středisko výchovné péče

    

    Středisko výchovné péče MIMOZA nabízí poradenskou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám. Zřizovatelem našeho střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MIMOZA je samostatné pracoviště při DDÚ v Hradci Králové.


    Poskytujeme psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, mladým lidem ašw jejich rodičům. První návštěvu u nás je vhodné předem domluvit. Objednat se k nám můžete na tel. číslech: 465 526 969 nebo 737 568 228.

    Odloučené pracoviště v Lanškrouně - Naše služby také poskytujeme 1 x za 14 dní na odloučeném pracovišti v Lanškrouně. Najdete nás v budově MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 8 (bývalá pošta). Informace a objednání na tel. 737 568 228 nebo 465 526 969
Nabízíme tyto služby:


        Poradenství
        Individuální setkání
        Terapeutické skupiny pro děti
        Rodinnou terapii
        Psychologickou a spec. pedagogickou diagnostiku
        Práci s třídním kolektivem a učiteli

Nejčastější problémy dítěte a dospívajícího


        způsob života ohrožující dítě samotné
        způsob života nepřijatelný pro rodinu, okolí
        zneužívání návykových látek, závislostní chování
        útěky z domova
        konflikty v rodině, kde rodiče ztrácí možnost pozitivně situaci ovlivnit
        delikvence - porušování zákona
        sebepoškozování, ohrožování vlastního života
        nepřiměřená agresivita v chování
        citové či tělesné strádání ohrožující zdravý vývoj
        týrání, zneužívání
        krádeže, lhaní
        opuštění přípravy na povolání se zahálčivým způsobem života

Co můžete očekávat?


        důvěru a pochopení
        bezpečný prostor pro hledání cesty z potíží a problémů
        dobrovolnou spolupráci
        bezplatné služby
        diskrétnost, mlčenlivost
        pracujeme pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 (po dohodě do 18:00)
        letní prázdniny - pondělí až pátek od 7,00 do 15,00 hodin
        Věnovat se Vám bude psycholog, speciální pedagog a sociální
            pracovnice

Co potřebujete při návštěvě u nás?


        odvahu problémy řešit
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 465 526 969
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz