Středisko výchovné péče

    O nás:Naše středisko poskytuje služby od r. 1998. Původně mělo naše zařízení podobu krizového centra a sídlilo v Brandýse nad Orlicí. V r. 2001 jsme se stali jako středisko výchovné péče součástí dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, spolu s dalšími středisky pardubického a královehradeckého kraje (pobytové středisko v Pardubicích- Pyramida, pobytové středisko v Hradci Králové- Návrat, ambulantní středisko v Hradci Králové- Domino, ambulantní středisko v Náchodě- Kompas a ambulantní středisko v Polici nad metují- Varianta).

Nyní sídlíme v části ulice Andrlíkova 972.

    Kdo se Vám bude věnovat:         Mgr. Milan Jirout, vedoucí střediska, etoped, psychoterapeut

Vzdělání: Pedagogická fakulta UP Olomouc, pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR), v současnosti ve výcviku rodinné terapie v Liberci (Chvála, Trapková). Pracovně se zabývá výchovnými problémy, dětskou psychoterapií. Pracoval ve speciální škole v Broumově, ve výchovném ústavu v Brandýse nad Orlicí. V současné době je vedoucím SVP Mimóza.

         Mgr. Eva Šplíchalová, psycholožka

Vzdělání: jednooborová psychologie FF UP Olomouc, pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR), řada kratších doplňkových psychoterapeutických kurzů týkajících se především odborné práce s rodinou. Pracovně se zabývá především výchovnými problémy dětí a dospívajících. Pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, ve výchovném ústavu, v rodinné poradně a dlouhodobě ve středisku výchovné péče. Má zkušenosti s prací v náhradní rodinné péči.

         Bc. Dana Janoušková, sociální pracovnice

Vystudovala obor sociální práce na VOŠ v České Třebové a Univerzitě v Hradci Králové. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na problematiku práce s dětmi s výchovnými problémy a práci se třídou. Její pracovní náplní ve středisku (vedle administrativy) je sociálně právní poradenství, podílí se na některých programech pro klienty a práci s třídními kolektivy.

         Mgr. Kateřina Adamcová, psycholožka

Vzdělání: jednooborová psychologie na FF UP v Olomouci, bakalářské studium speciální pedagogika pro výchovné pracovníky na PdF UP v Olomouci. V současnosti v psychoterapeutickém psychodynamickém výcviku při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala kurz Základů krizové intervence a další vícedenní kurzy s psychologickou a speciálně pedagogickou tématikou. Pracovala v dětském domově, azylovém domě pro matky s dětmi a pobytové službě krizové pomoci, v domě na půl cesty. Pracovně se věnuje především výchovným problémům dětí, dospívajících a mladých dospělých.
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 465 526 969
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz