Středisko výchovné péče


Nabídka žákům


Ahoj,
to že jsi tady, může znamenat, že se v Tvém životě dějí věci, se kterými potřebuješ pomoci nebo poradit. Není nic zvláštního na tom, když se děje něco nového, nepříjemného nebo dokonce bolestivého. Takové věci se stávají většině z nás.

Může to být něco podobného:

         cítím se osamocený, ve třídě se se mnou nikdo nebaví

         spolužáci se mi posmívají, mají ke mně neustále připomínky, dělají              si ze mě legraci

         v poslední době mě nic nebaví, nemám na nic náladu

         zhoršil se mi prospěch

         mám problém se svým chováním- dostávám víc poznámek, špatně              se soustředím, učitelé mi říkají, že jsem drzý…

         doma to nestojí za nic, rodiče se hádají, nemají na mě čas

Jasně, že ten výčet není úplný. Je spousta věcí, které se obtížně popisují.

Můžeš se obrátit na výchovného poradce, který je v každé škole nebo přímo na nás.

Můžeš napsat email, poslat smsku, zavolat nebo rovnou přijít .

Nabídka pedagogům


Vážení kolegové, naše středisko spolupracuje se školami ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí. Jedná se jak o školy základní, tak speciální a střední.

Naše pomoc se týká přímo dětí a jejich rodin, což je stěžejní část naší práce, poskytujeme však služby i v oblasti prevence (prevence sociálně-patologických jevů v kolektivu) a intervence v třídách, kde se již vyskytují patologické jevy či přímo šikana. V nabídce jsou programy, které naleznete v odkazu "třídní kolektivy". Pokud si z nabídky nevyberete a máte pocit, že je situace ve vaší třídě specifická a vyžaduje i specifické řešení, je samozřejmě možná domluva a program jsme schopni "ušít na míru".

V neposlední řadě poskytujeme poradenství přímo Vám pedagogům jak v oblasti problémového kolektivu dětí, tak i v případě, kdy se jedná o žáka, který má problémy v kolektivu, rodinné problémy a situace je již těžko zvladatelná prostředky školy. V tomto případě se lze na nás obrátit, obdobně se i my obracíme na Vás a konzultujeme s Vámi problémové momenty, máme-li v péči vašeho žáka. Více informací pro Vás zde

Nabídka třídám


Preventivní programy

         Interaktivní dvouhodinový preventivní program pro třídní kolektiv na téma šikany, pokračování

         Interaktivní čtyřhodinový preventivní program pro třídní kolektiv, ve dvou blocích na téma předcházení možným sociálně patologickým jevům v třídním kolektivu, pokračování

         Beseda - exkurze "Co je SVP", pokračování

Programy pro problematické třídní kolektivy

         Interaktivní program "Naše třída" - pro druhý stupeň ZŠ a střední školy

Program pro třídní kolektiv, kde se vyskytly, či vyskytují sociálně patologické jevy. Součástí programu je sociometrické šetření a jeho interpretace, práce s kolektivem za užití individuálně volených technik, které pomáhají rozkrýt problém a provést diagnostiku a následně vhodně intervenovat. Program zahrnuje zpravidla tři dvouhodinová setkání.

Program je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol. V indikovaných případech lze program použít i pro děti mladší, nejdříve však od čtvrtého ročníku ZŠ.

Více informací pro Vás zde

         Interaktivní program "Naše plavba" - pro první stupeň ZŠ

Program vznikl jako reakce na poptávku po programu pro mladší děti, kdy je ve třídě velkým problémem zajistit klidnou a tvůrčí atmosféru pro výuku. Zpravidla se tak děje v případech, kdy se sejde ve třídě více dětí s poruchami učení a chování, popř. sociokulturně znevýhodněných dětí.

Program je veden hravou formou s prvky skupinové terapie, je zaměřen především diagnosticky s výstupem doporučení pro práci se třídou. Program probíhá ve třech blocích v rozsahu dvou vyučovacích hodin, za přítomnosti třídní učitelky, má převážně preventivní a diagnostický charakter.
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 465 526 969
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz