Středisko výchovné péče


Dokumenty pro Vás         Zákon 109/2002 Sb.:                                                                     

         Zákon č. 359/1999 Sb.:                                                                 

         Zákon č. 218/2003 Sb.:                                                                 

         Úmluva o právech dítěte                                                               

         Výroční zpráva DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové 08/09     

         Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.:                                                

         Příkaz ministryně školství k činnosti SVP                                  

         Zákon č. 94/1963 Sb.:                                                                   

         Vnitřní řád SVP Mimoza                                                                

         Základní informace o střediscích výchovné péče                   
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 465 526 969
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz