Středisko výchovné péče

    

    Středisko výchovné péče MIMOZA nabízí poradenskou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám. Zřizovatelem našeho střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MIMOZA je samostatné pracoviště při DDÚ v Hradci Králové

Pracovní doba o Vánocích
27.12. - 30.12.2022 se Vám budeme věnovat v době od 7,00 do 15,00 hodin po telefonické domluvě (737 568 228), v případě krizové intervence podle domluveného postupu.

Přejeme Vám radostné Vánoce, špetku humoru a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2023

Tým SVP MIMOZA.


    Středisko poskytuje své služby klientům, kterými jsou děti, případně zletilé osoby do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, jejich rodičům nebo zákonným zástupcům a pedagogům.

    Základem péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova.

    První návštěvu je u nás vhodné předem domluvit. Objednat se můžete na tel. čísle 737 568 228.

    Naše služby také poskytujeme v určené dny na odloučeném pracovišti v Lanškrouně. Najdete nás v budově MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 8 (bývalá pošta). Informace a objednání na tel. 737 568 228.Nabízíme tyto služby:

        Poradenství
        Individuální setkání
        Terapeutické skupiny pro děti
        Rodinnou terapii
        Psychologickou a spec. pedagogickou diagnostiku
        Práci s třídním kolektivem a učiteli

Nejčastější problémy dítěte a dospívajícího


        způsob života ohrožující dítě samotné
        způsob života nepřijatelný pro rodinu, okolí
        zneužívání návykových látek, závislostní chování
        útěky z domova
        konflikty v rodině, kde rodiče ztrácí možnost pozitivně situaci ovlivnit
        delikvence - porušování zákona
        sebepoškozování, ohrožování vlastního života
        nepřiměřená agresivita v chování
        citové či tělesné strádání ohrožující zdravý vývoj
        týrání, zneužívání
        krádeže, lhaní
        opuštění přípravy na povolání se zahálčivým způsobem života

Co můžete očekávat?


        důvěru a pochopení
        bezpečný prostor pro hledání cesty z potíží a problémů
        dobrovolnou spolupráci
        bezplatné služby
        diskrétnost, mlčenlivost
        pracujeme pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 (jinak dle domluvy)
        Věnovat se Vám bude psycholog, speciální pedagog a sociální
            pracovnice

Co potřebujete při návštěvě u nás?


        odvahu problémy řešit
Rychlý kontakt
tel.: (+420) 465 526 969
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz