Středisko výchovné péče


Nabídka žákům


Ahoj,
to že jsi tady, může znamenat, že se v Tvém životě dějí věci, se kterými potřebuješ pomoci nebo poradit. Není nic zvláštního na tom, když se děje něco nového, nepříjemného nebo dokonce bolestivého. Takové věci se stávají většině z nás.

Může to být něco podobného:

         cítím se osamocený, ve třídě se se mnou nikdo nebaví

         spolužáci se mi posmívají, mají ke mně neustále připomínky, dělají              si ze mě legraci

         v poslední době mě nic nebaví, nemám na nic náladu

         zhoršil se mi prospěch

         mám problém se svým chováním- dostávám víc poznámek, špatně              se soustředím, učitelé mi říkají, že jsem drzý…

         doma to nestojí za nic, rodiče se hádají, nemají na mě čas

Jasně, že ten výčet není úplný. Je spousta věcí, které se obtížně popisují.

Můžeš se obrátit na výchovného poradce, který je v každé škole nebo přímo na nás.

Můžeš napsat email, poslat smsku, zavolat nebo rovnou přijít .

Nabídka pedagogům


Vážení kolegové, naše středisko spolupracuje se školami ve spádové oblasti Ústí nad Orlicí. Jedná se jak o školy základní, tak speciální a střední.

Naše pomoc se týká přímo dětí a jejich rodin, což je stěžejní část naší práce, poskytujeme však služby i v oblasti prevence (prevence sociálně-patologických jevů v kolektivu) a intervence v třídách, kde se již vyskytují patologické jevy či přímo šikana. V nabídce jsou programy, které naleznete v odkazu "třídní kolektivy". Pokud si z nabídky nevyberete a máte pocit, že je situace ve vaší třídě specifická a vyžaduje i specifické řešení, je samozřejmě možná domluva a program jsme schopni "ušít na míru".

V neposlední řadě poskytujeme poradenství přímo Vám pedagogům jak v oblasti problémového kolektivu dětí, tak i v případě, kdy se jedná o žáka, který má problémy v kolektivu, rodinné problémy a situace je již těžko zvladatelná prostředky školy. V tomto případě se lze na nás obrátit, obdobně se i my obracíme na Vás a konzultujeme s Vámi problémové momenty, máme-li v péči vašeho žáka. Více informací pro Vás zde

Nabídka třídám


Preventivní programy

Interaktivní preventivní program pro třídní kolektiv na podporu soudržnosti, spolupráce mezi spolužáky a zvyšování empatie mezi dětmi. Program vznikl na základě požadavku škol a školských zařízení a reaguje na zvyšující se hostilitu v třídních kolektivech, absenci kooperace a vyčleňování dětí s odlišnostmi.

Program je realizován ve dvou 2 hodinových blocích, na základě objednávky a podle potřeb školy

Je koncipován jako souhrn aktivit podporující soudržnost ve třídě. Součástí programu jsou aktivity a hry na vzájemné poznávání, na spolupráci a komunikaci, hry podporující empatii a činnosti posilující pozitivní vnímání světa, humor a ohleduplnost k sobě navzájem.

Program však také může sloužit k pozitivním impulzům pro třídu, kdy třída musí během dvouhodinového programu spolupracovat na zadaných úkolech, operativně řešit zátěžové situace a spolupracovat napříč celou třídou.

Obecně je cílem vytvořit ve třídě spolupracující atmosféru, umožnit prožít situace ve kterých jsou důležití všichni spolužáci, na každém záleží, a zažít společný úspěch ze splněných úkolů. V případě neúspěchu zpracovat takové situace s humorem a nadhledem

V případě zájmu o interaktivní preventivní program pro třídní kolektivy kontaktujte sociální pracovnici střediska. Program je možný realizovat dle volné kapacity střediska.
Rychlý kontakt
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz