Středisko výchovné péče

    O nás:


Naše středisko poskytuje služby od r. 1998. Původně mělo naše zařízení podobu krizového centra a sídlilo v Brandýse nad Orlicí. V r. 2001 jsme se stali jako středisko výchovné péče součástí dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, spolu s dalšími středisky pardubického a královehradeckého kraje. V současné době tvoří síť odloučených pracovišť naše ambulantní středisko MIMOZA v Ústí nad Orlicí, pobytové středisko v Pardubicích- Pyramida, pobytové středisko v Hradci Králové- Návrat, ambulantní středisko v Náchodě- Kompas a ambulantní středisko v Trutnově - Varianta.

Nyní sídlíme v části ulice Andrlíkova 972.

    Kdo se Vám bude věnovat:


         Mgr. Milan Jirout, vedoucí střediska, etoped, psychoterapeut

Vzdělání: Pedagogická fakulta UP Olomouc, pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR), v současnosti ve výcviku rodinné terapie v Liberci (Chvála, Trapková). Pracovně se zabývá výchovnými problémy, dětskou psychoterapií. Pracoval ve speciální škole v Broumově, ve výchovném ústavu v Brandýse nad Orlicí. V současné době je vedoucím SVP Mimóza.

         Bc. Dana Janoušková, sociální pracovnice

Vystudovala obor sociální práce na VOŠ v České Třebové a Univerzitě v Hradci Králové. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na problematiku práce s dětmi s výchovnými problémy a práci se třídou. Její pracovní náplní ve středisku (vedle administrativy) je sociálně právní poradenství, podílí se na některých programech pro klienty a práci s třídními kolektivy.

         Mgr. Kateřina Adamcová, psycholožka

Vzdělání: magisterské studium jednooborová psychologie na FF UP v Olomouci, bakalářské studium speciální pedagogika pro výchovné pracovníky na PdF UP v Olomouci. V současnosti v závěrečné fázi psychoterapeutického psychodynamického výcviku při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala kurz Základů krizové intervence a další vícedenní kurzy s psychologickou a speciálně pedagogickou tématikou. Absolvuje roční kurz Terapie hrou. Pracovala v dětském domově, azylovém domě pro matky s dětmi a pobytové službě krizové pomoci, v domě na půl cesty, s pěstounskými rodinami. Pracovně se věnuje především výchovným problémům dětí, dospívajících a mladých dospělých.

         Mgr. Petra Švecová, psycholog, psychoterapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii FF MU Brno. Je absolventkou systematického pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha), absolvovala další krátkodobější kurzy s psychologickou tématikou. Má zkušenosti s individuální terapií dětí i dospělých, diagnostikou a prací s třídními kolektivy. Pracovala jako školní psycholožka na ZŠ, psycholog výchovného ústavu a má soukromou praxi. Pracovně se v SVP věnuje výchovným problémům dětí a dospívajících.

         Mgr. Michaela Pachelová,Ph.D., etopedka

Vystudovala obor Speciální pedagogika a učitelství na 1. stupni ZŠ na Pedagogické fakultě UP Olomouc se zaměřením na etopedii. Pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně v Rychnově nad Kněžnou, na základní škole v Klášterci nad Orlicí a v Žamberku. Věnuje se osobnostní a etické výchově. V SVP se věnuje výchovným problémům dětí, trauma respektujícímu přístupu a podpoře pozitivního chování (PBIS).

         Mgr. et Mgr. Michaela Šedivá, psycholožka

Na FF UP v Olomouci vystudovala psychologii a andragogiku. Absolvovala výcviky v adlerovském přístupu, výcvik telefonické krizové intervence, řadu kurzů. Pracovní zkušenosti čerpá z práce školní psycholožky na základní i střední škole, psychologa na OSPOD a externího pracovníka na lince důvěry. S klienty pracuje v rámci poradenství i terapie, má soukromou praxi. Hlavními tématy jsou rodinné vztahy, výchova a vzdělávání, poruchy chování.

         Mgr. Lenka Beranová, psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Lenka Beranová – psycholog, psychoterapeut. Vzdělání: jednooborová psychologie na FF UP v Olomouci, pětiletý výcviku v integrované psychoterapii (INCIP, Kroměříž), absolvovala další kurzy zaměřené na odbornou práci v oblasti psychologie. Pracovala v dětském domově a jako školní psycholožka, dlouhodobě se věnuje terapeutické práci s dětmi a dospívajícími.

Čestné místo v našem týmu má Mgr. Eva Šplíchalová, psycholožka, zakladatelka Střediska výchovné péče MIMOZA a Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí.
Rychlý kontakt
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz